Het dak zit erop!

Het dak zit erop!

Het dak op het 3 klaslokalengebouw zit erop. Heel fijn en het geeft ook gelijk een heel ander gezicht. Voordat we het 3 klaslokalengebouw gaan pleisteren gaan we eerst verder met het toiletgebouw en het 2 klaslokalengebouw. We willen graag voor de start van het regenseizoen overal een dak op hebben. We hopen dat dit ook gaat lukken en dat half november alle gebouwen voorzien zijn van een dak.

Het toiletgebouw schiet op. Het is niet zo’n groot gebouw maar het zijn allemaal kleine ruimtes met allemaal een deur- en raamkozijn en dat kost tijd om het goed te metselen. De kuil voor de septic tank is ook gegraven. Hier gaat nu gestart worden met het metselen van de muren.

Er is al een voorzichtige start gemaakt met het 2 klaslokalengebouw. Zodra bij het toiletgebouw het metselwerk klaar is wordt er verder gewerkt aan het 2 klaslokalengebouw.

De kinderen zijn na vier weken vakantie weer naar school gegaan. Gedurende de vakantie hebben we drie kinderen uit één gezin gemist, deze kinderen wonen bij hun oma. Bright was naar hun huis gegaan om te vragen wat er aan de hand was maar ze woonden daar niet meer. Waar ze naar toe waren verhuisd, wisten de buren niet. Dan wordt het ook moeilijk voor ons. Op de eerste schooldag kwam de jongste weer bij het voedingscentrum. Hij is zes jaar oud en op mijn vraag waar hij geweest was al die weken zei hij dat ze op bezoek waren geweest bij familie buiten Mkushi. Ik wilde graag zijn oma spreken om uit te zoeken wat er nu gebeurd is. Ik heb aan de jongen gevraagd om de volgende dag samen met zijn oma terug te komen. De volgende dag kwam hij niet terug maar een dag later wel en had een voor ons onbekende dame bij zich. Dit is mijn oma vertelde hij ons. Het duizelde mij even maar de dame legde het uit. Ze was een zus van de oma. De oma is tijdens het familiebezoek ziek geworden en is nog steeds bij die familie. Deze dame heeft de kinderen opgehaald en weer een andere zus zorgt voor de kinderen. We hebben nog gevraagd om langs te komen met haar zus en de kinderen en tijdens dat gesprek hebben we afspraken gemaakt en de kinderen komen weer iedere dag voor hun maaltijd en gaan naar school. Mooi om te zien dat de familie de opvang van de kinderen onderling regelt.

Hartelijke groet,

Gerda