Onze organisatie

Gerda den Ouden

Soms gebeurt er iets in je leven waarvan je later vaststelt dat dit ‘iets’ bepalend bleek voor je verdere leven. Heb je dit wel eens ervaren? Ik wel...

In 2004 ben ik met de organisatie World Servants in Bolivia geweest om een school te bouwen. De ontmoeting met een meisje in een kinderdagverblijf heeft er toe geleid dat ik ben gaan zoeken naar wat ik wil met mijn leven en belangrijker, wat Gods plan is met mijn leven. 

Medewerkers voedingscentrum

Het voedingscentrum heeft medewerkers in dienst die dagelijks de kinderen in het voedingscentrum voorzien van een voedzame maaltijd.

Bright werkt al sinds het oprichten van het voedingscentrum voor Umutima. Samen met Gerda gaat hij op huisbezoeken. Hij fungeert als tolk wanneer gezinnen de Engelse taal niet machtig zijn.

Lubwa Chiwala en Paul Mulaisho bemannen de keuken, zij zorgen ervoor dat de kinderen een goed bereide maaltijd kunnen nuttigen en dat alles weer netjes opgeruimd wordt.

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met zowel het verder ontwikkelen en promoten van de Umutima Foundation, als het werven van fondsen om de doelstellingen van de Umutima Foundation structureel invulling te kunnen geven.

Het bestuur van de Umutima Foundation bestaat uit:

- Jan-Paul Apon – Voorzitter
- Mattanja Apon - Herremans – Algemeen Bestuurslid
- Sanne van Tienhoven – Secretaris
- Christiaan van der Ree – Penningmeester
- Esther ‘t Jong - Smits - PR