School

Nu het voedingscentrum de huidige capaciteit volledig benut, lijkt de tijd rijp voor een volgende fase voor de Umutima Foundation. In de jaren dat Gerda in Zambia werkt, is steeds weer gebleken dat de kwaliteit van onderwijs in Zambia laag is. Dat leidt ertoe dat het overgrote deel van de Zambiaanse bevolking laagontwikkeld is en in armoede leeft. Een impuls op het gebied van onderwijs is noodzakelijk. Umutima wil daar op bescheiden, maar krachtige wijze invulling aan gaan geven door een eigen school te starten die kwalitatief goed onderwijs zal gaan bieden aan kansarme kinderen.

Op dit moment wordt er druk gebouwd aan de schoolgebouwen en krijgt dit plan steeds concretere vormen.

Missie

Ons hart ligt bij het welzijn van kinderen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op goed onderwijs. De Umutima Foundation wil het voor kansarme kinderen mogelijk maken om te kiezen voor hun toekomst, onder andere door hen een lesprogramma te bieden dat hen voorbereidt op verdere educatie en hen toerust met vaardigheden die ze voor de rest van hun leven kunnen inzetten.

Visie

Om dit te bereiken, leven en werken wij vanuit christelijke normen en waarden. Naar het voorbeeld van God gaat ons hart uit naar de kinderen.
Onze leerkrachten onderschrijven de christelijke waarden en dragen deze uit. Vanuit die basishouding en het onderwijs in burgerschap leren we de kinderen sterk in de wereld te staan en leren we ze vaardigheden aan waar ze levenslang profijt van kunnen hebben.
Kinderen die bij ons naar school komen (en hun ouder/opvoeder), weten dat wij duidelijke afspraken hanteren en dat we verwachten dat deze nagekomen worden. Hiermee oefen je ook vaardigheden waar de kinderen hun leven lang profijt van zullen hebben.
Onze school werkt met kleine klassen per leerjaar waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De focus ligt op het basiscurriculum: lezen, schrijven, rekenen en Engels.

Motto

‘Giving the children of Zambia a brighter future’