Slopen en de chief....

Slopen en de chief....

De eerste werkzaamheden voor de bouw van de school zijn begonnen! De afgelopen maand is Bright samen met twee anderen druk bezig geweest met het bouwrijp maken van het terrein. hiervoor moesten de huisjes worden gesloopt, bomen en struiken worden weggehaald en het gras gemaaid. Nu is de afmeting van het stuk grond goed te zien en het is écht groot.