Wat kan u doen?

U kunt meehelpen en het verschil maken voor de weeskinderen in Zambia.

Dit kan op de verschillende manieren:

U kunt donateur worden van Umutima Foundation. Dit kan door het donateursformulier in te
vullen onder aan deze pagina. U kunt zelf aangeven hoe vaak en voor welk bedrag u wilt steunen.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94RABO0157012263 ten name van
Umutima Foundation.

Heeft u een goed idee voor een actie en bent u in de gelegenheid om die te organiseren,
neem dan contact met ons op (info@umutima.nl).

 

Klik hier voor het donateursformuler