Umutima Voedingscentrum 

In de wijk Itala in Mkushi wonen kinderen, die onder slechte leefomstandigheden opgroeien. De kinderen wonen vaak bij hun moeder, een oma of een tante. Deze vrouwen zijn meestal weduwe en hebben in veel gevallen geen inkomen. Er is geen geld voor voedsel, kleding en scholing. Als er niets gebeurt, is de toekomst van deze kinderen uitzichtloos. 

De Umutima Foundation is in mei 2013 een kleinschalig voedingscentrum gestart voor deze kinderen. Op dit moment krijgen ruim 30 kinderen vijf dagen per week één voedzame maaltijd per dag. Daarnaast maakt de Umutima Foundation het voor deze kinderen mogelijk om naar school te gaan. Umutima zorgt ervoor dat de kinderen beschikken over het benodigde materiaal (o.a. schriften, pennen en potloden) en voorziet in het benodigde schoolgeld. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. De families krijgen vanuit Umutima regelmatig bezoek, waarbij o.a. wordt gekeken hoe de levensstandaard van deze families naar een hoger niveau gebracht kan worden, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van hulp. Eén van de manieren om dit te bereiken is het verstrekken van een microkrediet waarmee de moeder, oma of tante haar eigen business kan starten.   

Eind 2014 heeft de Umutima Foundation een stuk grond gekocht, vlakbij het huurhuis waarin op dit moment het voedingscentrum is ondergebracht. De plannen voor een eigen voedingscentrum, met daarbij een dagopvang voor kleine kinderen zijn gereed. De komende periode zal voor de Umutima Foundation in het teken van fondswerving staan.

Bouwt u mee? Voor meer informatie, mail naar: info@umutima.nl.

 

  

Sojabonenproject

Eind vorig jaar heeft de Umutima Foundation in samenwerking met de Mkushi Christian Community (MCC), een organisatieverband van een aantal lokale kerken in het Mkushi District, een sojabonenproject opgezet. Door de zogenaamde ‘sociale context’, lees: de directe familie, van weeskinderen te ondersteunen dragen we bij aan een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen en van de mensen die hen opvangen.

 

 

 

Bedden voor klinieken

De primaire doelgroep van de Umutima Foundation betreft kwetsbare (wees)kinderen in Zambia. Veel kinderen worden wees als gevolg van het overlijden van één of beide ouders door ziekte. De meeste mensen overlijden aan de gevolgen van malaria en HIV/AIDS. Ook minder ernstige aandoeningen en complicaties bij bevallingen kunnen fatale gevolgen hebben. Buiten de steden is de gezondheidszorg van een uiterst laag niveau. In de omgeving van Mkushi heeft de Nederlandse stichting World Servants een aantal klinieken gebouwd. In de afgelopen periode heeft de Umutima Foundation de klinieken van Nkolonga en Miloso van nieuwe bedden en beddengoed voorzien. Hiermee zijn de voorzieningen voor deze klinieken aanmerkelijk verbeterd. De bedden zijn gemaakt in een trainingscentrum waar (wees)jongeren praktijklessen krijgen, onder andere op het gebied van meubels maken.

 

 

Maranatha Children’s Centre Foundation

In Mkushi is het initiatief genomen tot het opzetten van het Maranatha Children’s Centre dat is bedoeld voor de opvang van weeskinderen. Het project wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Maranatha Children’s Centre Foundation.

Namens de Umutima Foundation heeft Gerda in de opstartfase van het project bijgedragen aan het organiseren van onder andere de financiële- en organisatorische kant van het project. Ook is via de Umutima Foundation met enkele giften bijgedragen aan de bouw van het eerste woonhuis. Mede door deze impuls is dit initiatief daadwerkelijk van de grond gekomen.

Sinds medio 2014 wordt een aantal kinderen in het Maranatha Childrens Centre opgevangen. De betrokkenheid van Gerda is in deze fase niet langer benodigd. De Umutima Foundation blijft de ontwikkelingen van het Maranatha Children’s Centre volgen.