Over Gerda

Soms gebeurt er iets in je leven waarvan je later vaststelt dat dit ‘iets’ bepalend bleek voor je verdere leven. Heb je dit wel eens ervaren? Ik wel...

In 2004 ben ik met de organisatie World Servants in Bolivia geweest om een school te bouwen. De ontmoeting met een meisje in een kinderdagverblijf heeft er toe geleid dat ik ben gaan zoeken naar wat ik wil met mijn leven en belangrijker, wat Gods plan is met mijn leven. (voor meer informatie, zie het artikel in Nieuwsbrief nummer 1).

Dit is een zoektocht geweest van jaren. In maart 2011 is er duidelijkheid gekomen: in januari 2012 verhuis ik naar de stad Mkushi in Zambia.

Ik zal daar samen met Schola Kwenda het Maranatha Children Centre verder vorm gaan geven. Een centrum waar weeskinderen liefdevol opgevangen worden en waar samen met hen gewerkt wordt aan een hoopvolle en betere toekomst.

Mijn werkzaamheden zullen hoofdzakelijk liggen op financieel-, organisatorisch- en managementgebied.

De noodzaak om iets te kunnen veranderen aan de leefomstandigheden van de weeskinderen is duidelijk geworden tijdens bezoeken die ik gebracht heb aan families in de wijk Itala. Veel kinderen hebben geen ouders meer, veelal als gevolg van HIV/Aids. Vaak is een oma degene die de zorg heeft voor haar kleinkinderen.

Ik ben bij families op bezoek geweest die geen inkomen hebben en dus ook geen eten. De kinderen gaan niet naar school. Ze slapen op de grond en wonen vaak met veel personen in een kleine ruimte. Dit alles zorgt ervoor dat de toekomst van de kinderen uitzichtloos is.

Ik wil graag een verschil maken in de leefomstandigheden van deze kinderen. Dit is hard nodig. Ik kan dit niet alleen. Helpt u mee het verschil te maken?

Gerda den Ouden