Donateursformulier Umutima Foundation

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Aanhef de heer
mevrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? *Ja
Nee
Bank rekeningnummer (IBAN) *
Hierbij machtig ik Umutima Foundation om vanaf (datum) *
tot wederopzegging af te schrijven *elke maand
elk kwartaal
elk jaar
eenmalig
Bedrag *

Velden die aangegeven zijn met een * zijn verplicht.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw toezegging.
Met een e-mail aan info@umutima.nl wijzigt of stopt u de machtiging. U kunt een afschrijving op basis van uw machtiging binnen 8 weken laten terugstorten.